Matematika I – pravidla pro zápočet

Upřesnění pravidel pro zápočet v mých hodinách Matematiky I v ZS 2016/17:

 • V semestru bude cca 26 cvičení. Účast na cvičeních je povinná.
 • Student nemusí omlouvat 3 absence v průběhu semestru.
 • Každou další absenci je nutné omluvit (e-mailem či ústně), netrvám na omluvence od doktora. Neomluvení absencí je důvodem k neudělení zápočtu.

Písemné práce, udělení zápočtu:

 • V semestru se konají 2 paralelkové písemky (PP) po 100 bodech.
 • K zápočtu je nutné získat celkem 80 bodů. Kdo získá 50 až 79 bodů, má možnost psát jeden souhrnný test; pro zisk zápočtu je nutné z něj získat 50 bodů ze 100.
 • Víte-li dopředu, že se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit řádného termínu PP, domluvte se se mnou (emailem či ústně).
 • V případě náhlé nemoci v řádném termínu PP je omluvenka od doktora nutná.
 • Bez předchozí domluvy nebo bez omluvenky od doktora není možné uznat PP v náhradním termínu, ať byste ji napsali sebelíp.

Uznávání zápočtů z předchozího semestru:

 • Zápočty uznávám právě a jen těm studentům, kteří zápočet získali v LS 2015/16 řádnou cestou (přes paralelkové písemky nebo souhrnný test) a kterým jsem zápočet zapisoval já.
 • Zápočty se iznávají pouze do 31. října 2016, po tomto termínu uznání možné není.
 • Současně počítejte s tím, že jsem špatně k zastižení; nejsnazší je přijít přímo do některé z hodin, které vyučuji, nebo mi napsat email, abychom se dohodli.
 • Řešte prosím uznávání zápočtů včas!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.