Štítek: ZS 2016/17

Vyzvedávání zápočtů

Udělování zápočtů ze semináře a nahlížení do písemek (i do sourhnných testů z MI) + uznávání zápočtů z MI: Středa 18.1. čas 10.30–12.00, 14.00–15.00 Pondělí 23.1. čas 10.30–12.00, 14.00–16.00 Úterý 24.1. čas 10.30–11.30 Středa 25.1. čas 10.30–12.00, 14.00–15.00 Pondělí 30.1. čas 14.00–16.00 Středa 1.2. čas 10.30–11.30, 13.00–15.00 Středa 8.2. čas 10.30–11.30, 13.00–14.30 Pátek 10.2. čas …

Read More Vyzvedávání zápočtů

Seminář z matematiky ZS16/17 – informace

Seminář z matematiky je samostatný e-learningový kurz. „Cvičení“ slouží pouze ke konzultaci látky kurzu, vysvětlení nejasností atd.; vlastně jde spíše o konzultační hodiny než o cvičení. Detaily jsou vysvětleny v dokumentu Pro první ročníky. Termíny na zápočtový test budou ve zkouškovém období, včas budou vypsány v SISu. Konzultovat je nutné přijít v prvních 30 minutách …

Read More Seminář z matematiky ZS16/17 – informace

Matematika I ZS16/17 – základní informace

Skupiny, které mám na Matematiku I v ZS, označuji 4 barvami: žlutá (Po 8:00 C13, Čt 8:00 C13, kruh 154); modrá (Po 10:00 B32, Pá 10:00 B34, kruh 138); zelená (Út 14:00 C12, Čt 12:00 B33, kruh 115); červená (St 10:00 B07, Pá 8:00 C13, kruh 101). Odpadající cvičení a náhrady: žlutá: odpadá Čt 17.11. …

Read More Matematika I ZS16/17 – základní informace

Matematika I – pravidla pro zápočet

Upřesnění pravidel pro zápočet v mých hodinách Matematiky I v ZS 2016/17: V semestru bude cca 26 cvičení. Účast na cvičeních je povinná. Student nemusí omlouvat 3 absence v průběhu semestru. Každou další absenci je nutné omluvit (e-mailem či ústně), netrvám na omluvence od doktora. Neomluvení absencí je důvodem k neudělení zápočtu. Písemné práce, udělení …

Read More Matematika I – pravidla pro zápočet