Seminář z matematiky ZS16/17 – informace

Seminář z matematiky je samostatný e-learningový kurz. „Cvičení“ slouží pouze ke konzultaci látky kurzu, vysvětlení nejasností atd.; vlastně jde spíše o konzultační hodiny než o cvičení. Detaily jsou vysvětleny v dokumentu Pro první ročníky. Termíny na zápočtový test budou ve zkouškovém období, včas budou vypsány v SISu.

Konzultovat je nutné přijít v prvních 30 minutách dvouhodinovky! Pro upřesnění, to znamená v pondělí od 16.00 do 16.30 v posluchárně AI.

Mnoho studentů má předmět v rozvrhu, ale nemá ho zapsaný! Tyto dvě věci spolu přímo nesouvisí. Zápis předmětu musíte řešit se svým studijním oddělením.

Úprava pránu předmětu: V pondělí 17.10. bude prostor na konzultace nejdéle do 16.45 hod., tedy mírně omezený. V pondělí 21.11. hodina odpadá (rektorské volno).

Zápočtové testy: Jsou v SISu. Každý má dva pokusy, pro zisk zápočtu je nutné získat alespoň 50 bodů.

Zapisování zápočtů: U cvičícího dané skupiny. Já budu k zastižení:

  • v pondělky 16., 23. a 30. ledna vždy od 15 do 16 hodin;
  • ve středy 11., 18., 25. ledna a 1. a 8. února vždy od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin;
  • případně v jiné termíny po dohodě, pokud by žádný z nabízených termínů nebyl vyhovující.

Do kurzu se přihlašujete standardním loginem a heslem: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=24

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.